Større skrift: A A A

Tariffinformasjon 2015

Her kan du laste ned utsendt tariffinformasjon. Ta kontakt med Parat Media for å få tilsendt nytt kravsberegningskjema. MBLs lønnstatistikk er nyttig å bruke når forhandlingene forberedes. Ta kontakt på e-post: paratmedia@parat.com for å få tilsendt kravsbergeningskjema.18.05.2015

MBLs lønnsstatistikk

MBLs lønnsstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer. Alle tall i rapporten er pr 31.12.2014.

21.04.2015

Lokale forhandlinger 2014

Vi oppfordrer alle klubber til å sende inn resutat fra de lokale forhandlingene slik at alle kan bruke andres resultat til å forberede eget oppgjør. Parat Media publiserer resultatene fortløpende. Siste oppdatering er fra 9. februar 2015: Lokale forhandlinger 2014
09.02.2015