Større skrift: A A A

Lokale forhandlinger 2015

Parat Medias klubber rapporterer inn resultater fra lokale forhandlinger. Oversikten oppdateres fortløpende og her finner du oversikt oppdatert pr 18. november 2015:
Lokale lønnsforhandlinger

18.11.2015

Espen Andersen - delingsøkonomi og distruptive markeder.

Under fredagens Bransjeseminar snakket Espen Andersen fra BI om delingsøkonomi og distruptive markeder. Her finner du en lenke til hans foredrag.
26.10.2015

Årets tillitsvalgt: Svein Reidar Pedersen

Torsdag kveld under Representantskapsmiddagen ble Svein Reidar Pedersen, IBM tildelt prisen "Årets tillitsvalgt".
SRP Svein Reidar har hatt en krevende jobb som klubbleder for medlemmer som har blitt virksomhetsoverdratt fra Schibsted IT til IBM.
26.10.2015