Tariffoppgjøret 2014

Årets lønnsoppgjør starter mandag 10. mars og klokken 1200 møtes partene på Thon Hotel Opera i Oslo. Frontfaget er som tidligere først ute i årets forbundsvise oppgjør. Parat er en av deltagerne, men det store slaget står mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.
I mediebransjen er det avtalt følgende forhandlingsdatoer:
Norsk Journalistlag 28 og 29 april
Fellesforbundet (Avisoverenskomsten) 5 og 6 mai
Parat Media 19 og 20 mai
11.03.2014

Nyttig rapport om outsourcing

Hanne Bogen og Torunn Kvinge har laget rapporten "Utsetting av arbbeidsoppgaver- blir arbeidstakerne mer utsatt?" De har sett på tililtsvalgtes påvirkningsmuligheter og erfaringer de har gjort seg etter slike prosesser.
Her er rapporten.
25.02.2014

Parat Media Tariffseminar i Budapest 23 til 25 april 2014.

Parat Media arrangerer et eget tariffseminar for tillitsvalgte/forhandlingsutvalg i Budapest 23 til 25 april 2014.
Vi legger opp til et stort seminar med opptil 60 tillitsvalgte. Tema vil være lokale forhandlinger, herunder kravsberegning, lønnsstatistikk og forhandlingsteknikk. Påmeldingsfrist er 3. mars.
Benja Stig Fagerland skreddersyr et kurs i forhandlingsteknikk og herketeknikk.
19.02.2014

Det er rom for reallønnsvekst i år

De foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsutvalg ble lagt frem i går. De viser at lønnsveksten i fjor var på 3,9 prosent, mens inflasjonen var 2,1 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 1,8 prosent. YS-leder Jorunn Berland mener tallene viser at det er rom for reallønnsvekst også i årets oppgjør.
19.02.2014

Oppdatert oversikt over lokale oppgjør i 2012 og 2013

Resultater fra lokale forhandlinger oppdateres fortløpende.
På menyene "Tariff 2012" og "Tariff 2013" finner du også lønnsstatistikker samt mal for kostnadsberegning av krav i tillegg til informasjon om sentrale forhandlinger.
Lokale forhandlinger 2012
Lokale forhandlinger 2013.
Sistnevnte oversikt er oppdatert med nye resultat pr. 12. februar 2014
12.02.2014

Lokale lønnsforhandlinger 2014

Første lokale lønnsoppgjør er avsluttet. Adresseavisen har 1. januar som virkmningsdato og de oppnådde et resultat på 3,92 prosent. Det ble gitt 3 prosent til alle og resterende 0,92 prosent ble brukt til regulering av enkeltpersoner.
For Adresseavisen er dette et resultat som ligger 1,1 prosent høyere enn i fjor.
04.02.2014