Marianne Nesheim ble Årets Tillitsvalgt

Hvert år kåres Årets Tillitsvalgt i Parat Media. Under RS middagen torsdag kveld ble prisen delt ut og her er juryens begrunnelse:

"Parat Media er stolt over tradisjonen med å hedre en tillitsvalgt. Påskjønnelsen kommer som en anerkjennelse av de små slagene like mye som de store. Å være tillitsvalgt er så mye mer enn å lede en klubb i forhandlinger eller konflikter, det krever innsats i arbeidshverdagen, både i arbeidstiden og etter.
Årets Tillitsvalgt er en av de mange som har opplevd omfattende endringer på sin arbeidsplass.
Ikke bare i år men årets prosess har nok vært den tøffeste hittil."
Juryens begrunnelse fortsetter.

25.10.2014

Lokale forhandlinger 2014

Vi oppfordrer alle klubber til å sende inn resutat fra de lokale forhandlingene slik at alle kan bruke andres resultat til å forberede eget oppgjør. Parat Media publiserer resultatene fortløpende.
Under menyen Tariff 2014 finner du kravskjema, lønnsstatistikk og annen relevant informasjon. Historiske tall og statistikker finner du under øvrige tariffmenyer. Oppdatert pr 17. oktober
Resultater 2014
17.10.2014

Parat Media inviterer til Bransjeseminar

Vi byr på et spennende Bransjeseminar.
04.09.2014

Generelle råd om nedbemanning

Her kan du lese om hele prosessen knyttet til nedbemanning, omstilling og oppsigelser. Klubbenes rolle i drøftelsesmøter, skriving av protokoll og beskrivelse av oppsigelsesprosessen.
13.08.2014

Ferie

Alle arbeidstakere, uansett hvor liten stilling man har, har rett på 4 uker og 1 dag (Gro-dagen) etter ferieloven. I tillegg har de fleste 4 dager ekstra. Vi kaller ofte de dagene den femte ferieuken, selv om det bare er 4 dager. Dette er den avtalefestede ferien som er nedfelt i tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle innenfor offentlig sektor har den femte ferieuken, og mange i privat sektor har den også i sine tariffavtaler. Noen arbeidsgivere har også innført den direkte i sin virksomhet uten at de har tariffavtale. Det kan man sjekke hos personalansvarlig i virksomheten.
02.07.2014

Enighet i forhandlingene - Økonomi og innsyn på plass.

· Generelt tillegg på kr. 0,75 pr time med virkning fra 1. april 2014
· Minstelønnssatsene heves med 5 %:

  • Over 18 år kr. 24.403.- pr måned
  • Mer enn 2 års ansiennitet kr. 26.820.- pr måned
  • 2 års relevant høgskole/universitet kr. 29.368.- pr. måned


Minstelønnssatsene skal reguleres årlig med virkning fra 1. april. Reguleringen skal bygge på lønnsutviklingen for fastlønn som har funnet sted for overenskomstområdet slik at minstelønnssatsene ikke får en svakere utvikling over tid.

· Et justeringstillegg på kroner 4.875.-per årsverk som fordeles lokalt etter følgende kriterier:

- Lavtlønte (utfra lokale forhold) og ansatte som ikke har fått lønnsmessig uttelling for realkompetanse
- Lokale kompetanse- og konkurransebehov
- Andre utilsiktede lønnsforskjeller

Dersom de lokale parter ikke blir enige om fordelingen, gis tillegget flatt til alle medlemmene.

Tillegget gis fra 1. april.

21.05.2014