Lokale forhandlinger 2014

Vi oppfordrer alle klubber til å sende inn resutat fra de lokale forhandlingene slik at alle kan bruke andres resultat til å forberede eget oppgjør. Parat Media publiserer resultatene fortløpende.
Under menyen Tariff 2014 finner du kravskjema, lønnsstatistikk og annen relevant informasjon. Historiske tall og statistikker finner du under øvrige tariffmenyer. Oppdatert pr 12. november
Resultater 2014
12.11.2014

Ny vervekampanje.

Parat Media  fortsetter  vervekampanje hvor alle nye medlemmer får en velkomstgave. Kampanjen utvides nå med flere produkter og man kan velge mellom
Exentri kortholder, Powerbank (lader til mobil og nettbrett), Bluetooth høyttaler eller Bluetooth øretelefoner.
I tillegg vil vi hver måned trekke ut en verver som får velge mellom disse produktene.
Den som ble trukket ut blant ververne i oktober er:  Rune Stokke i Dagens Næringsliv.

Her kan du se produktene vi har til nye medlemmer og ververe.

06.11.2014

Marianne Nesheim ble Årets Tillitsvalgt

Hvert år kåres Årets Tillitsvalgt i Parat Media. Under RS middagen torsdag kveld ble prisen delt ut og her er juryens begrunnelse:

"Parat Media er stolt over tradisjonen med å hedre en tillitsvalgt. Påskjønnelsen kommer som en anerkjennelse av de små slagene like mye som de store. Å være tillitsvalgt er så mye mer enn å lede en klubb i forhandlinger eller konflikter, det krever innsats i arbeidshverdagen, både i arbeidstiden og etter.
Årets Tillitsvalgt er en av de mange som har opplevd omfattende endringer på sin arbeidsplass.
Ikke bare i år men årets prosess har nok vært den tøffeste hittil."
Juryens begrunnelse fortsetter.

25.10.2014

Parat Media inviterer til Bransjeseminar

Vi byr på et spennende Bransjeseminar.
04.09.2014

Generelle råd om nedbemanning

Her kan du lese om hele prosessen knyttet til nedbemanning, omstilling og oppsigelser. Klubbenes rolle i drøftelsesmøter, skriving av protokoll og beskrivelse av oppsigelsesprosessen.
13.08.2014

Ferie

Alle arbeidstakere, uansett hvor liten stilling man har, har rett på 4 uker og 1 dag (Gro-dagen) etter ferieloven. I tillegg har de fleste 4 dager ekstra. Vi kaller ofte de dagene den femte ferieuken, selv om det bare er 4 dager. Dette er den avtalefestede ferien som er nedfelt i tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle innenfor offentlig sektor har den femte ferieuken, og mange i privat sektor har den også i sine tariffavtaler. Noen arbeidsgivere har også innført den direkte i sin virksomhet uten at de har tariffavtale. Det kan man sjekke hos personalansvarlig i virksomheten.
02.07.2014
> Presseklipp