Lokale forhandlinger 2014

Vi oppfordrer alle klubber til å sende inn resutat fra de lokale forhandlingene slik at alle kan bruke andres resultat til å forberede eget oppgjør. Parat Media publiserer resultatene fortløpende.
Under menyen Tariff 2014 finner du kravskjema, lønnsstatistikk og annen relevant informasjon. Historiske tall og statistikker finner du under øvrige tariffmenyer. Oppdatert pr 17. oktober
Resultater 2014
17.10.2014

Parat Media inviterer til Bransjeseminar

Vi byr på et spennende Bransjeseminar.
04.09.2014

Generelle råd om nedbemanning

Her kan du lese om hele prosessen knyttet til nedbemanning, omstilling og oppsigelser. Klubbenes rolle i drøftelsesmøter, skriving av protokoll og beskrivelse av oppsigelsesprosessen.
13.08.2014

Ferie

Alle arbeidstakere, uansett hvor liten stilling man har, har rett på 4 uker og 1 dag (Gro-dagen) etter ferieloven. I tillegg har de fleste 4 dager ekstra. Vi kaller ofte de dagene den femte ferieuken, selv om det bare er 4 dager. Dette er den avtalefestede ferien som er nedfelt i tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle innenfor offentlig sektor har den femte ferieuken, og mange i privat sektor har den også i sine tariffavtaler. Noen arbeidsgivere har også innført den direkte i sin virksomhet uten at de har tariffavtale. Det kan man sjekke hos personalansvarlig i virksomheten.
02.07.2014

Enighet i forhandlingene - Økonomi og innsyn på plass.

· Generelt tillegg på kr. 0,75 pr time med virkning fra 1. april 2014
· Minstelønnssatsene heves med 5 %:

  • Over 18 år kr. 24.403.- pr måned
  • Mer enn 2 års ansiennitet kr. 26.820.- pr måned
  • 2 års relevant høgskole/universitet kr. 29.368.- pr. måned


Minstelønnssatsene skal reguleres årlig med virkning fra 1. april. Reguleringen skal bygge på lønnsutviklingen for fastlønn som har funnet sted for overenskomstområdet slik at minstelønnssatsene ikke får en svakere utvikling over tid.

· Et justeringstillegg på kroner 4.875.-per årsverk som fordeles lokalt etter følgende kriterier:

- Lavtlønte (utfra lokale forhold) og ansatte som ikke har fått lønnsmessig uttelling for realkompetanse
- Lokale kompetanse- og konkurransebehov
- Andre utilsiktede lønnsforskjeller

Dersom de lokale parter ikke blir enige om fordelingen, gis tillegget flatt til alle medlemmene.

Tillegget gis fra 1. april.

21.05.2014

Tarifforhandlinger 2014

Parat Media starter forhandlinger med MBL 19 mai og det er satt av to dager til forhandlinger.Kravet er overlevert MBL og vi på vår side har mottatt MBLs krav. De formelle forhandlingene starter først 19. mai kl. 12.
Profilen på oppgjøret vil omhandle generelt tillegg, utjevningstillegg samt økning av minstelønnssatser.
Når det gjelder nivået på det økonomiske kravet forholder vi oss til resultatet i frontfaget på 3,3 prosent samt protokoller fra MBLs forhandlinger med NJ og Fellesforbundet.
NJ og MBL ble enige om et generelt tillegg på kr. 7.500.- pr år og regulering av ulempesatser/minstelønnssatser.Fellesforbundet forhandlet frem et generelt tillegg på 0,75 pr time, et utjevningstillegg på kr 5.300.- pr år samt en økning av minstelønnssatsene med kr 1.000.- pr måned ( inkludert generelt tillegg og utjevningstillegg).

 

15.05.2014
> Presseklipp